Αυτό ήρθε και θα μείνει...

Κυριακή, 22 Μαρτίου 2009

Kyrgyzstan

**
An Orthodox priest pours water on a believer as part of celebrations of the Epiphany holiday 90km outside of Bishkek in Sosnovka on January 19, 2009. (VYACHESLAV OSELEDKO/AFP/Getty Images). Kyrgyzstan

Δεν υπάρχουν σχόλια: